Wednesday, April 20, 2011

Tugasan 3:Ulasan mengenai kelas SBLM1023 (PENGANTAR PENULISAN)


Assalamualaikum w.b.t

Sebelum kata menyusur langkah, terlebih dahulu saya ingin mengatakan rasa bertuah kerana terpilih untuk mengikuti kursus SBLM 1023, Pengantar Penulisan Kumpulan C. Pensyarah yang terpilih untuk mengajar bagi kumpulan ini ialah Encik Nasrol Hadi bin Ahmad Shukeri yang lebih selesa dengan panggilan “cikgu” dalam kalangan kami sebagai pelajar. Secara keseluruhannya, bagi saya pengantar penulisan ini merupakan satu kursus yang sangat menarik kerana tugasan yang diberikan berlainan dengan kursus –kursus yang lain. Sepanjang pembelajaran, saya semakin dapat menonjol dan  menghasilkan sedikit sebanyak bakat yang ada dalam menghasilkan penulisan kreatif yang terlalu asing bagi diri saya. Namun, berkat tunjuk ajar dan panduan yang diberikan oleh cikgu akhirnya dapat jua saya menyiapkannya dalam tempoh yang ditetapkan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu kerana telah memberikan input yang berguna sepanjang kursus ini. SEKIAN.

No comments:

Post a Comment